;KHI RS 750 F,623756,SEC 797836,742338,2165820

LAST DRAW PB RS 750 HEALD AT QUETTA 15.01.2011

DRAW OF Rs.750/- PRIZE BOND HELD AT QUETTA
Draw No.: 45
Series : COMMON DRAW Date: 15-01-2011
1 Prize(s) of  Rs.1500,000-/

814544
3 Prize(s) of  Rs.500,000/-

100930 106130 578023
1696 Prize(s) of  Rs.9,300/-
000742 002073 002084 003678 004212
004508 004740 004969 006431 006706
007750 008390 008821 009077 009080
009539 010671 011350 011774 012770
013558 013816 014113 014301 015373
016758 017061 018607 020943 022234
022442 022712 023437 024350 025287
026212 026280 026660 027472 027932
028635 029224 029372 029717 029758
030636 030814 031450 031673 032091
032490 033710 034424 034556 034701
035457 036100 036139 036182 037940
038149 039430 039510 039511 039513
039515 039742 040113 040152 040721
042132 044007 045307 045728 046705
048773 049277 049396 050976 051387
052031 052102 052212 053349 053471
054217 054822 054914 055868 056173
056242 056512 057089 057546 057670
057835 058348 060281 060875 061240
062264 062276 062886 063021 063388
063392 065740 066745 067030 067228
068425 068740 069600 069874 070859
070908 071045 071442 071873 071878
071933 072582 073525 074243 074586
075277 075717 077210 078109 079018
079252 079270 080912 080962 081022
081412 081840 082602 082751 083241
083835 083861 084804 084907 085406
086725 087170 087295 087980 088080
088286 089032 089360 090315 090672
092560 092938 093658 094087 094631
094966 094987 095722 095977 097368
097570 097608 097848 097865 098297
099065 099575 101857 102844 103116
103718 104634 105377 106498 106705
106730 108290 108439 108529 109498
110294 110358 110670 110687 111604
111775 112324 112372 112813 112925
113243 113748 114323 115140 115522
115919 116084 116549 119592 119723
120905 121246 121824 123726 124559
127099 127238 128960 128967 129605
129708 132067 132958 133068 133274
133810 133818 133950 134803 135092
137637 142181 143007 144627 145122
145782 146474 146830 147194 147441
147844 148595 148969 149441 149962
150155 150416 150456 151371 151458
152547 152819 152858 153036 153938
155686 156241 156610 156690 156757
157387 157972 158023 162278 162743
162820 164182 164477 165486 166107
167211 167511 168636 169318 170168
170194 171116 171455 171890 172667
173304 174146 175095 175522 176035
176156 179166 179344 182880 182966
183261 183344 184501 184766 185297
185571 186461 186521 187337 187438
187574 187737 188907 189250 189685
189726 191554 191617 192273 192679
193514 193678 193699 194554 196009
196064 196425 196462 196506 197799
197908 198322 199458 199477 199557
201493 201538 201903 203358 204944
205533 206827 207844 208197 208381
208622 208858 209878 210733 213545
213807 214042 214548 214612 215473
216057 216141 217358 217488 218566
218936 219426 219511 220003 220458
222183 222699 222703 223348 224156
224327 225345 226488 228767 229004
229656 229886 233418 234540 235322
235572 235690 235817 236014 236219
236440 236738 237874 238168 238178
239642 239839 240901 242020 242290
242986 244254 244346 245294 245995
246843 247467 248029 248898 249188
250217 250381 250576 250702 251442
252553 252658 252885 253439 253871
253907 254326 255182 256542 257223
257375 257629 258070 258517 259025
260312 260346 260769 260839 261303
261463 261613 263293 263698 264241
264745 265241 265400 265614 265674
265953 267194 267252 267450 267461
267650 270024 270733 270965 271571
273081 273476 273833 274304 274812
275369 276910 277185 277455 280436
287183 287435 287918 289523 290304
290665 291568 291995 292034 292290
292636 294101 294485 294535 295288
296414 296624 296924 297905 298000
302626 302675 304019 305600 305632
306510 306605 307568 307643 308006
308165 308263 308837 310150 310521
311168 311459 312033 312047 312958
314770 314992 315661 318287 320533
321248 321444 322131 322171 322471
323635 323863 324095 324103 324392
325591 326533 328415 328512 328830
333514 333963 334210 334320 334665
335078 335278 335795 336127 336291
336928 338760 339169 339710 340071
340398 342676 342743 342877 342937
344722 345937 346113 346975 347033
349065 349398 349762 350910 350988
351280 351384 352005 352345 352563
352703 354193 354364 354581 354875
355182 356282 356495 357246 357776
358382 358591 358692 360086 360205
360325 360472 360677 361275 361839
361857 361891 362853 364105 364184
365938 367103 367763 367843 369949
370024 370101 370129 370341 372127
373045 373643 373699 373709 373900
374541 375483 375684 375701 376018
376316 376678 377057 377163 377377
377712 378318 378618 378881 379828
380683 380737 381465 381665 382726
383010 383972 383982 383986 384346
384664 385223 385286 385486 385663
386379 386445 386569 386749 386889
386983 387347 387351 387731 388847
389264 390192 390386 390477 391543
392526 392944 392985 395608 395892
395962 397473 397520 399045 399098
399171 399588 400871 400944 400951
400953 401825 402314 402862 403012
403115 403725 403819 404229 404259
404525 405119 405128 406141 407574
408795 409845 410177 410457 410790
410956 411695 412316 412565 412729
412747 412813 413044 413704 414647
415661 417078 418751 419077 419209
419304 419799 421544 423099 423709
424009 424450 424779 424903 425248
429211 429353 431089 431258 432554
433811 434979 435110 435450 435501
436689 436844 437544 438424 438834
439263 440671 441216 441652 441951
444351 444427 444999 445093 447535
447880 448398 448407 448610 448943
450301 450680 451024 451132 451826
452049 452443 452621 453980 454235
454385 454892 455036 455371 455635
455988 456307 456737 456755 456812
456878 456886 458114 458162 459058
459154 459495 460209 460422 460530
461119 461680 461715 462031 462649
462882 463954 464458 465317 465410
465510 465931 466558 466938 467173
468385 469434 469959 470276 471296
472553 473486 473659 474071 476351
476541 476992 478324 478732 478747
479275 479436 479585 479649 479934
480617 481117 481288 482775 483535
483680 483899 484408 484989 485232
485469 485594 486691 487134 487290
487898 487901 488383 489508 489681
490596 490713 491045 492224 492761
492820 492859 493673 495231 495662
496205 496516 496551 497174 497597
497946 497962 498294 499176 499494
500697 500745 501707 502322 502728
505179 505700 505921 506073 507990
508465 509061 509074 509606 512756
513155 513504 513541 514332 514339
516464 517236 517475 517678 521680
521821 522136 522346 524135 524532
524988 526854 527213 528340 528673
528917 529002 529467 529751 530285
530404 530869 531655 531926 532010
532016 532136 533441 533682 533794
534458 534554 535181 535376 537584
537676 538546 538592 538710 540201
540694 541017 542952 543395 543500
544120 544203 544708 544736 545996
547319 547323 549067 549678 550352
550770 551349 551685 552363 552551
553666 553878 554006 554136 555120
555378 555385 555509 556491 556837
557051 557095 557185 558228 558399
558749 559232 560039 560474 560875
560921 560999 561317 561670 562453
562535 562644 562798 562858 563016
564599 564642 564786 565883 566220
566793 566980 567190 568461 568542
569833 570125 570826 570893 570966
570993 571044 571559 571622 571893
571974 572258 572272 572480 572660
573579 573948 574007 575130 575462
575855 576661 577077 577317 577759
577929 578363 578574 580953 581410
581636 581900 582168 582196 582282
583208 583556 584009 584146 584661
585502 586315 586652 587179 587394
587606 588120 590418 591185 591319
592330 592635 595259 595877 595914
596177 596439 596873 596999 597180
599034 599722 599736 600712 603152
604812 604935 605305 605812 606768
607319 608635 608902 609058 609349
609502 611620 612247 612388 612633
613452 613677 614329 615410 615522
615723 615927 615990 616083 619762
619967 619969 620058 621554 621647
621681 621946 622917 623456 624232
624619 625119 626678 627204 629601
632616 634191 634305 634602 634612
634904 635954 636083 636315 637921
638054 638436 639484 639605 639972
640046 640047 640348 640571 641426
641585 642103 642123 642321 643757
644237 644439 644587 644712 645457
645497 645502 645629 647807 648204
648243 649605 650958 651037 651361
652719 654027 654132 654880 656016
656918 657072 657580 658350 658368
658556 660401 661167 661375 661464
661666 662211 662438 663127 663320
663613 666902 667056 667761 668114
669342 669361 669804 670032 670917
671147 671871 672932 674306 674320
675029 676422 677704 678318 678398
678983 679111 680033 680810 681174
681295 682042 682145 682653 683012
683070 683566 683861 685042 687453
687931 688638 688676 690403 690809
691699 692213 692246 694145 695547
696847 696860 696927 696960 697251
697840 697926 699094 699471 699791
700120 700248 700673 700845 701959
702083 702454 702589 703098 703151
703713 703893 704412 704457 704593
704862 706414 708031 709652 710000
710675 711034 711955 711960 711973
713252 713341 713419 714270 714532
715811 716061 716209 716425 716551
717040 717191 717846 718054 718272
720202 721659 721871 722372 722409
722633 723222 723750 726114 728786
729528 730243 730571 733484 733851
734095 735318 735336 735540 737474
738171 738568 739193 740817 741754
742170 742637 743189 743195 743630
744324 744444 744942 745973 748362
748512 750274 750960 751267 751301
752444 752539 753298 753868 754391
755947 756015 756970 757001 757257
757599 757935 757936 758005 758558
758692 758724 759776 760043 760095
760283 761344 761412 761925 763299
764454 764843 765054 765377 765512
765538 765864 766004 766598 766862
766867 766868 766877 767576 767582
769211 769301 769571 770486 770998
771718 772245 773617 774559 774803
774931 775191 776311 776835 776844
777783 778457 778534 778919 779337
779856 781171 781681 781992 782325
782843 782930 783704 783927 783976
785366 786047 787294 787774 787934
788024 788089 788612 788904 789099
789188 789814 789944 790528 791544
791971 792168 792520 792547 793735
794699 795555 797557 797599 797617
797770 798016 798229 798542 798590
799485 799923 800384 801410 802627
802693 803231 804440 806191 806844
807068 807447 807645 808361 808955
809025 809116 809440 810695 811359
811637 812569 812580 812865 813013
813374 813878 813954 814052 814580
814658 816146 816285 816759 816971
817805 817807 817815 818039 819308
819504 820835 821191 822219 822255
822351 823090 824340 824382 824440
824820 825083 825247 825440 826005
826848 827139 827151 827270 827453
827994 828606 829315 829772 830129
831528 832496 834214 834488 836001
837708 838251 838617 839077 839671
840334 840821 841516 841675 842217
842869 844097 845093 845465 845704
846316 847161 847841 848376 848573
848642 848882 849161 849327 849546
849701 850815 851342 852569 852785
853148 853336 855095 855813 856173
856426 856912 857051 857224 857882
857890 858675 859545 860794 860968
861769 863077 863643 864286 865319
865426 865570 866371 866614 866783
867171 867814 868502 868569 868926
871108 872758 872954 873035 873077
873455 873539 873579 873660 873674
873932 873997 874184 875770 876138
876414 876886 877165 877669 877793
878670 879070 879079 879350 880626
881521 881721 881926 882855 882864
883214 883321 883878 884861 885073
885399 885805 887109 887387 887878
887944 888438 888502 888704 888815
889105 889740 890218 890437 890573
890871 892527 892821 893245 893654
894179 894241 895268 895386 895479
895622 895865 896319 897158 898065
898730 899469 900712 901105 901787
902597 902845 903815 904237 905321
906274 906820 908274 909313 911113
911771 912361 913688 914240 915200
915645 915793 915886 918167 919736
920125 920176 920372 920928 920943
921154 921560 921671 922278 923187
924886 925516 925552 925652 925961
926947 929211 929458 929939 931681
931911 932172 932316 932508 933209
933900 934143 935042 935177 935593
935725 935938 935999 936241 936946
938812 940767 943076 943170 943437
943998 944590 944612 945326 945905
946139 946676 947256 947355 947785
949489 949543 949661 951632 952155
952239 953076 953480 954167 954774
955175 955197 955296 956775 957297
957471 957898 958036 958152 958432
958570 959517 960003 960164 961190
962948 963656 964642 966888 967188
967207 968864 969113 969184 970211
970349 970468 970734 970810 971216
971926 972018 976075 976979 977099
977396 978192 979265 979854 980674
981022 981202 981809 982558 982710
982791 982889 983068 983515 983557
984145 985217 985669 986250 986296
987775 988283 989656 989754 989846
990409 991215 991989 992165 993706
994491 994736 995856 996339 996612
997437 997745 998417 998688 998897
999687 WWW.PBPK.TK

58 comments:

 1. CANGRATULATION TO ALL WINNERS

  UJALA NOOR F 01 SEC 01
  MUBASHAR GS 01 F/S
  CHAND BABU OPEN 0
  MUNA BHI CLOSE 1
  KHALID KHAN CLOSE 1
  MAYO KHAN OPEN 0
  AMIR KHAN CENTER 8
  RAHEEM SHAH CLOSE 1 CENTER 8
  MUBASHAR GS AKKRA FIGER 1
  WWW.PBPK.TK CLOSE 1 CENTER 8 FORTH 8

  ReplyDelete
 2. CANGRATULATION TO ALL WINNERS


  PB RS 15000 Peshawer
  FIRST.018847
  S.018846 246664 703584

  ReplyDelete
 3. ¤.¸.•’´» ¤.¸.•’´» ( _ 7 8 6 _ ) «`’•.¸.¤ «`’•.¸.¤

  ¤.¸.•’´» ~::~ ASLAM-O-ALAIKOM ~::~ «`’•.¸.¤

  ¤.¸.•’´» 15 - 01 - 2011 RS 750 QUETTA «`’•.¸.¤

  DEAR TAHHIR ISHAQUE MALKANA SAHIB
  DEAR LODHI + ZEEE SAHIB
  DEAR NAEEM ZAHID SAHIB
  DEAR M.NAWAZ SAHIB
  DEAR JAN JEE SAHIB
  DEAR SHANI1982 SAHIB
  DEAR RIZWAN KHAN SAHIB
  DEAR MUHAMMAD SULTAN SAHIB
  DEAR LAWISH-808 SAHIB
  DEAR TARIQ307 SAHIB
  DEAR M.NASEEM SAHIB
  DEAR GENTALMAN 888 SAHIB
  DEAR M.AWAIS SAHIB
  DEAR SULMAN SAHIB
  DEAR AMIR RADO SAHIB
  DEAR UMER AHMED SAHIB
  DEAR A.....A.....A SAHIB
  DEAR TAFREEQ SAHIB
  DEAR AKRAM KHOKHAR SAHIB
  DEAR MAYO KHAN SAHIB
  DEAR BOLY TU MAMON SAHIB
  DEAR AAQIB SAHIB
  DEAR M.ASAD.NAZIR SAHIB
  DEAR NAEEM WASEER SAHIB
  DEAR BLUE MOON SAHIB
  DEAR ATU RANA SAHIB
  DEAR STAR DOST SAHIB
  DEAR M.G ASGHAR SAHIB
  DEAR NUMBER SARKAR SAHIB
  DEAR MUHAMMAD MAJID SAHIB
  DEAR AFZAL BUTT SAHIB
  DEAR AMIR KHAN SAHIB
  DEAR KIRAN KHAN SAHIB
  DEAR GHULAM HUSSAIN SAHIB
  DEAR AESLAN SAHIB
  DEAR MADNI BHUTTA SAHIB
  DEAR FAZAL KHAN SAHIB
  DEAR AZAM KING OF OPEN SAHIB


  ~~ ::: ~~ OPEN ..... TO ..... OPEN ~~ ::: ~~


  3197 X ?? = 313306 ~:~ OPEN 33333 ~:~


  3977 X ?? = 389746 ~:~ OPEN 88888 ~:~


  8641 X ?? = 846818 ~:~ OPEN 44444 ~:~


  4020 X ?? = 393960 ~:~ OPEN 00000 ~:~


  0188 X ?? = 18424 ~:~ OPEN ????? ~:~


  ~~~ ::::: ~~~ OPEN ~~~ ::::: ~~~

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  ~~~ ::: ~~~ ::: ~~~ ::: ~~~ ::: ~~~ ::: ~~~ ::: ~~~


  ~:~ OPEN ~:~ AKRA ~:~ FFF ~:~ OPEN ~:~


  3197 X ?? = 60743 ~:~ OPEN 3 ~:~


  3977 X ?? = 385769 ~:~ AKRA 86 ~:~


  8641 X ?? = 553024 ~:~ FFF 402 ~:~


  4020 X ?? = 168840 ~:~ FF 0188 FF 01884 ~:~


  0188 X ?? = 3384 ~:~ OPEN ? ~:~

  ~~~ ::: ~~~ OPEN ~~~ ::: ~~~

  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

  ~::~ NOMAN BHUTTA ~::~
  WWW.PRIZEBONDPAKISTANI.BLOGSPOT.COM

  ReplyDelete
 4. ¤.¸.•’´» !~;;~! ( _ 7 8 6 _ ) !~;;~! «`’•.¸.¤

  ¤.¸.•’´» ~;;~ ASLAM-O-ALAIKOM ~;;~ «`’•.¸.¤

  !!~;;~!! 15 - 01 - 2011 RS 750 QUETTA !!~;;~!!

  DEAR TAHHIR ISHAQUE MALKANA SAHIB
  DEAR LODHI + ZEEE SAHIB
  DEAR NAEEM ZAHID SAHIB
  DEAR M.NAWAZ SAHIB
  DEAR JAN JEE SAHIB
  DEAR SHANI1982 SAHIB
  DEAR RIZWAN KHAN SAHIB
  DEAR MUHAMMAD SULTAN SAHIB
  DEAR LAWISH-808 SAHIB
  DEAR TARIQ307 SAHIB
  DEAR M.NASEEM SAHIB
  DEAR M.AWAIS SAHIB
  DEAR SULMAN SAHIB
  DEAR AMIR RADO SAHIB
  DEAR UMER AHMED SAHIB
  DEAR A.....A.....A SAHIB
  DEAR TAFREEQ SAHIB
  DEAR AKRAM KHOKHAR SAHIB
  DEAR MAYO KHAN SAHIB
  DEAR BOLY TU MAMON SAHIB
  DEAR AAQIB SAHIB
  DEAR M.ASAD.NAZIR SAHIB
  DEAR NAEEM WASEER SAHIB
  DEAR BLUE MOON SAHIB
  DEAR ATU RANA SAHIB
  DEAR STAR DOST SAHIB
  DEAR M.G ASGHAR SAHIB
  DEAR NUMBER SARKAR SAHIB
  DEAR MUHAMMAD MAJID SAHIB
  DEAR AFZAL BUTT SAHIB
  DEAR AMIR KHAN SAHIB
  DEAR KIRAN KHAN SAHIB
  DEAR GHULAM HUSSAIN SAHIB
  DEAR AESLAN SAHIB
  DEAR MADNI BHUTTA SAHIB
  DEAR FAZAL KHAN SAHIB
  DEAR AZAM KING SAHIB

  ~;;~ OPEN OK CLOSE OK AKRA ~;;~

  31 X 111 = 3(4) > 4(1) . 3.4.8.9 OK VS 1.2.6.7 AKRA 39 PASS


  39 X 111 = (4)3 > (2)9 . 3.4.8.9 OK VS 2.3.7.8 AKRA 86 PASS


  86 X 111 = 9(5) > 4(6) . 4.5.9.0 OK VS 5.6.0.1 AKRA 40 PASS


  40 X 111 = (4)4 > 4(0) . 3.4.8.9 OK VS 0.1.5.6 AKRA 018 PASS


  18 X 111 = 1(9) > 9(8) . 9.0.4.5 OK VS 7.8.2.3 AKRA ?? PASS


  AKRA 97.98.92.93.07.08.02.03.47.48.42.43.57.58.52.53

  AKRA 79.70.74.75.89.80.84.85.29.20.24.25.39.30.34.35


  ¤.¸.•’´» NOMAN BHUTTA «`’•.¸.¤
  WWW.PRIZEBONDPAKISTANI.BLOGSPOT.COM

  ReplyDelete
 5. *** NORAIZ CHOUHDRY ***January 8, 2011 at 2:47 PM

  Aslam o Alaikom

  CURRENT OPEN ROUTINE
  =======================


  Dear Shani Bhai  ** *** ******* ****** ***

  Dear malik minhar razaq

  Dear Tariq307

  Sir,akrram,khokhar

  Dear A...A...A Bhai

  Dear,sulman Bhi

  DEAR,lodhi bhai

  SIR,MANZOOR MUGHERI

  All Members And Respected

  YEH ROUTINE HAIDER ALI & USTAAD MURAD

  KO GIFT KARTA HOON

  **TAHREER HAMARE **AANKHYN TUMHARE**
  ==========================================
  DOSTO 8 DIGIT WALA CALCULATOR LAIN

  4CAST KO CODE (7474) X ) =DABAIN JO

  JAWAB AY US K RIGHT SIDE K PEHLAY CHHAR( 4 )

  FIGER OPEN HASIL HON GAY.

  FOR EXAMPLE :-

  2166 X 7474 = {16188684(8684)} OPEN 8 PASS

  8194 X 7474 = {=======(1956 ) OPEN 9 PASS

  9865 X 7474 = {=======(1010 ) OPEN 0 PASS

  0636 X 7474 = {=======(3464) OPEN 3 PASS

  3197 X 7474 = {=======(4378) OPEN 3 PASS

  3977 X 7474= {=======(4098) OPEN 8 PASS

  8641 X 7474 = {=======(2834) OPEN PASS( 4 )

  4020x7474 ={=======(5480) OPEN PASS(0)

  0.188X7474 ={=======(5112) NOWATE???)

  NOW =======NOW ========= NOWATE???)

  OPEN ==== { 5-------1-----2 }

  PASS HA ALLHA BAHTAR JANTA HA

  NASEEB APNA APNA PASAND APNE APNE

  DUAWAN KA TALAB GAR

  *** NORAIZ CHOUHDRY ***

  *** 0321-7339844 ***

  ReplyDelete
 6. Quetta 750 to 750

  Open figure

  786880 =close 8 forth 8 fifth 8 home 3 = 3.8 open 8 pass

  867220 =close 6 forth 2 fifth 2 home 7 = 2.6.7 open 6 pass

  655937 =close 5 forth 9 fifth 3 home 4.8= 3.4.5.8.9 open 4 pass

  486101 =close 8 forth 1 fifth 0 home 5.6= 0.1.5.6.8 open 0 pass

  004596 =close 0 forth 5 fifth 9 home 0.4= 0.4.5.9 open 4 pass

  453884 =close 5 forth 8 fifth 8 home 3 = 3.5.8 open ??????

  Open 3.5.8

  close 1-0-2-8

  RAMZAN JANI

  ReplyDelete
 7. ASALAMOALAIKUM

  RESPECTED VISITORS
  Dear Shani Bhai

  Dear Ustad Murad Bhai

  Dear Tariq307 Bhai

  Dear A...A...A Bhai

  DEAR LODHI BAHI

  DEAR Malik Razzaq Sohail

  LINK ® OPEN FIGER MAIN COD 1 + KARYN AND HOME LAIN 7029

  7029--------7+1= 8 --------[-7---2---8---3 ]LINK (73) PASS

  7339------- 7+1=8-------- [7---2---8---3 ]LINK (3) OPEN

  3990------ 3+1=4--------[4---9—3---8 ]LINK (3) CLOSE

  7393----- 7+1=8-------[7----2---8---3 ]LINK (8) CLOSE


  4890----- 4+1=5------[4----9----5—0]LINK (4) CLOSE


  3499------ 3+1=4----- [3----8----4—9]LINK (38) PASS

  3886-------3+1=4----- [3----8----4—9]LINK (3) CLOSE


  2368------2+1=3-----[2-----7----3---8]LINK (8) OPEN

  8582------8+1=9----[8-----3----9---4 ]LINK (4) OPEN

  4624----- 4+1=5----[4----9----5---0]LINK (BRAK)

  1235----- 1+1=2----[1----6----2---7 ]LINK (21) PASS

  2182---- 2+1=3-----[2---7----3---8]LINK (8) OPEN

  8969--- 8+1=9-----[8---3----9---4 ]LINK (4)OPEN

  4538----4+1=5----- [4----9---5---0]LINK (0) CLOSE

  3035----3+1=4----- [3----8---4---9]LINK (8) CLOSE


  7820---- 7+1=8---- [7----2----8---3 ]LINK (2) OPEN

  2166--- 2+1=3-----[2---7----3---8 ]LINK (8)OPEN

  8194---- 8+1=9--- [8----3---9----4]LINK (98)PASS

  9865---- 9+1=10- [9----4----1---6]LINK (6) CLOSE


  0636----0+1=1 [0----5----1---6 ]LINK (1) CLOSE

  3197----3+1=4—[3---8---4---9]LINK (39) AK PASS

  3977---3+1 =4—[3---8—4---9]LINK (86)OPEN PASS

  8641----8+1= 9—[8—3—9—4]LINK (40) OPEN PASS

  4020---4+1=5---[4---9---5---0 ]LINK (0 ) OPEN PASS

  0188---0+1= 1—[ 0---5---1—6 ] WETE????????????

  *******NOW NOW NOW********

  ********** *NOW ************

  LINK *****{ 0----5---- 1---6 } LINK

  YEH JUST AIK ROTEEN HA FAIL HA YA

  PASS HA ALLHA BAHTAR JANTA HA

  ********NORAIZ CHOUHDRY*******

  ReplyDelete
 8. asslam-o-alakam

  chance open 1,3,7,9

  chance close 0,2,5,7

  chance center 1,2,4,6

  Mahboob khosa

  ReplyDelete
 9. salam

  akkra relation

  0-1-3-8

  open 3,4,6,7


  ujala noor

  ReplyDelete
 10. a-o-a

  dear friends  akkray ki jama 8439?

  750 queeta to quetta

  5,6 th adad and home

  akkray ki jama bi and link bi

  check it all

  MAYO KHAN

  ReplyDelete
 11. AKKRAY KI JAMA 8,4,3,9

  CLOSE (0,3)8

  03,45,40
  53,59,63
  67,90,93

  INN AKKRON MEIN AKKRA ANA CHAHIYA

  MAYO KHAN

  ReplyDelete
 12. salam dear naeem bhi tafreeq ujala noor
  noraiz bhi noman bhutta. shah baba. chand baboo
  and all respectable members and visiters

  my akkra relation for
  quetta rs 750

  0-3-4-5

  MUBASHAR GS

  inshalah must in akkra

  yours

  MUBASHAR GS

  ReplyDelete
 13. 57 DRAWS

  JAMA 555555555 OFF

  37 DRAWS

  JAMA 444444444 OFF

  JAMA 333333333 OFF

  AS LONG HELPFUL
  WORTHY TO APPLY

  LODHI

  ReplyDelete
 14. 786
  Akara Relation

  750 TO 750

  QUETTA

  786880=7+8+6+8+8+0=37 HOME 82 = 8 PASS

  867220=8+6+7+2+2+0=25 HOME 70 = 5 PASS

  655937=6+5+5+9+3+7=35 HOME 80 = 8 PASS

  486101=4+8+6+1+0+1=20 HOME 75 = 0 PASS

  004596=0+0+4+5+9+6=24 HOME 79 = 4 PASS

  453884=4+5+3+8+8+4=32 HOME 87 = ======


  2 . 3 .7 . 8

  ---------------------------------------

  M.NAWAZ

  03336008267

  ReplyDelete
 15. ¤.¸.•’´» ¤.¸.•’´» ( _ 7 8 6 _ ) «`’•.¸.¤ «`’•.¸.¤

  ¤.¸.•’´» ~::~ ASLAM-O-ALAIKOM ~::~ «`’•.¸.¤

  ¤.¸.•’´» 15 - 01 - 2011 RS 750 QUETTA «`’•.¸.¤

  DEAR TAHHIR ISHAQUE MALKANA SAHIB
  DEAR LODHI + ZEEE SAHIB
  DEAR NAEEM ZAHID SAHIB
  DEAR M.NAWAZ SAHIB
  DEAR JAN JEE SAHIB
  DEAR SHANI1982 SAHIB
  DEAR RIZWAN KHAN SAHIB
  DEAR MUHAMMAD SULTAN SAHIB
  DEAR LAWISH-808 SAHIB
  DEAR TARIQ307 SAHIB
  DEAR M.NASEEM SAHIB
  DEAR GENTALMAN 888 SAHIB
  DEAR M.AWAIS SAHIB
  DEAR SULMAN SAHIB
  DEAR AMIR RADO SAHIB
  DEAR UMER AHMED SAHIB
  DEAR A.....A.....A SAHIB
  DEAR TAFREEQ SAHIB
  DEAR AKRAM KHOKHAR SAHIB
  DEAR MAYO KHAN SAHIB
  DEAR BOLY TU MAMON SAHIB
  DEAR AAQIB SAHIB
  DEAR M.ASAD.NAZIR SAHIB
  DEAR NAEEM WASEER SAHIB
  DEAR BLUE MOON SAHIB
  DEAR ATU RANA SAHIB
  DEAR STAR DOST SAHIB
  DEAR M.G ASGHAR SAHIB
  DEAR NUMBER SARKAR SAHIB
  DEAR MUHAMMAD MAJID SAHIB
  DEAR AFZAL BUTT SAHIB
  DEAR AMIR KHAN SAHIB
  DEAR KIRAN KHAN SAHIB
  DEAR GHULAM HUSSAIN SAHIB
  DEAR AESLAN SAHIB
  DEAR MADNI BHUTTA SAHIB
  DEAR FAZAL KHAN SAHIB
  DEAR AZAM KING OF OPEN SAHIB


  ~~ ::: ~~ OPEN ..... TO ..... OPEN ~~ ::: ~~


  3197 X ?? = 313306 ~:~ OPEN 33333 ~:~


  3977 X ?? = 389746 ~:~ OPEN 88888 ~:~


  8641 X ?? = 846818 ~:~ OPEN 44444 ~:~


  4020 X ?? = 393960 ~:~ OPEN 00000 ~:~


  0188 X ?? = 18424 ~:~ OPEN ????? ~:~


  ~~~ ::::: ~~~ OPEN ~~~ ::::: ~~~

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  ~~~ ::: ~~~ ::: ~~~ ::: ~~~ ::: ~~~ ::: ~~~ ::: ~~~


  ~:~ OPEN ~:~ AKRA ~:~ FFF ~:~ OPEN ~:~


  3197 X ?? = 60743 ~:~ OPEN 3 ~:~


  3977 X ?? = 385769 ~:~ AKRA 86 ~:~


  8641 X ?? = 553024 ~:~ FFF 402 ~:~


  4020 X ?? = 168840 ~:~ FF 0188 FF 01884 ~:~


  0188 X ?? = 3384 ~:~ OPEN ? ~:~

  ~~~ ::: ~~~ OPEN ~~~ ::: ~~~

  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

  ~::~ NOMAN BHUTTA ~::~
  WWW.PRIZEBONDPAKISTANI.BLOGSPOT.COM

  ReplyDelete
 16. A-O-A

  FINAL AKKRAY FOR QTA

  10-11-16-20-21-26-30-33
  38-41-42-47-50-51-56.60
  66.68.70.75.78.80.85.88
  90.94.97

  CENTER 1-3-6-8

  MUBASHAR GS

  ReplyDelete
 17. YEAR 2011 COMITEE RINGS

  109.116.159.216.218.237.287.281.286
  301.306.351.356.517.567.512.562.856
  612.618.681.682.888.849.862.568.806

  MUBASHAR GS

  ReplyDelete
 18. Close ka baqi , aur baqi se ek digit kam aur un

  donu k ghar next draw pe akkra relation mil rahy hain.

  Example .....!

  7820 = 8 baqi 2 = 21-78 = open 2 pass. 2166 = 1 baqi 9 = 87-23 = open 8 pass. 8194 = 1 baqi 9 = 87-23 = close 8 pass. 9865 = 8 baqi 2 = 21-76 = close 6 pass. 0636 = 6 baqi 4 = 43-98 = open 3 pass. 3197 = 1 baqi 9 = 87-23 = open 3 pass. 3977 = 9 baqi 1 = 10-65 = close 6 pass. 8641 = 6 baqi 4 = 43-98 = open 4 pass. 4020 = 0 baqi 0 = 09-54 = open 1 pass. 0188 = 1 baqi 9 = 87-23 = ???????????????

  JAMEEL

  ReplyDelete
 19. Queeta
  Draw = 750

  LINK === 0 - 1 - 5 - 3

  INN FIGER K BAGAR FIRST BANA K DIKHAOO


  CHALING FIGER

  ReplyDelete
 20. first aur second zororr aaya ga ....................

  18-27-30-35-47-42
  96-69-87-78-97-79
  86-68-76-67-80-98
  49-38-85-74-61-14
  27-72-42-24-31-13

  open --------- 9-8-3-5


  center --------- 6-9-3-0

  mirza kaleem

  ReplyDelete
 21. asslam-o-alakam

  dear members adn friends

  my final akkra figers
  1-3-0-8

  akkra farak

  1-2-3-4

  akkra banayoo


  center 0-1-5-6


  NAEEM ZAHID

  ReplyDelete
 22. ¤.¸.•’´» ¤.¸.•’´» ( _ 7 8 6 _ ) «`’•.¸.¤ «`’•.¸.¤
  ¤.¸.•’´» ~::~ ASLAM-O-ALAIKOM ~::~ «`’•.¸.¤

  ¤.¸.•’´» 15 - 01 - 2011 RS 750 QUETTA «`’•.¸.¤

  DEAR TAHHIR ISHAQUE MALKANA SAHIB
  DEAR LODHI + ZEEE SAHIB
  DEAR NAEEM ZAHID SAHIB
  DEAR M.NAWAZ SAHIB
  DEAR JAN JEE SAHIB
  DEAR SHANI1982 SAHIB
  DEAR RIZWAN KHAN SAHIB
  DEAR MUHAMMAD SULTAN SAHIB
  DEAR LAWISH-808 SAHIB
  DEAR TARIQ307 SAHIB
  DEAR M.NASEEM SAHIB
  DEAR GENTALMAN 888 SAHIB
  DEAR M.AWAIS SAHIB
  DEAR SULMAN SAHIB
  DEAR AMIR RADO SAHIB
  DEAR UMER AHMED SAHIB
  DEAR A.....A.....A SAHIB
  DEAR TAFREEQ SAHIB
  DEAR AKRAM KHOKHAR SAHIB
  DEAR MAYO KHAN SAHIB
  DEAR BOLY TU MAMON SAHIB
  DEAR AAQIB SAHIB
  DEAR M.ASAD.NAZIR SAHIB
  DEAR NAEEM WASEER SAHIB
  DEAR BLUE MOON SAHIB
  DEAR ATU RANA SAHIB
  DEAR STAR DOST SAHIB
  DEAR M.G ASGHAR SAHIB
  DEAR NUMBER SARKAR SAHIB
  DEAR MUHAMMAD MAJID SAHIB
  DEAR AFZAL BUTT SAHIB
  DEAR AMIR KHAN SAHIB
  DEAR KIRAN KHAN SAHIB
  DEAR GHULAM HUSSAIN SAHIB
  DEAR AESLAN SAHIB
  DEAR MADNI BHUTTA SAHIB
  DEAR FAZAL KHAN SAHIB
  DEAR AZAM KING OF OPEN SAHIB

  ~!~!~ ::::: OPEN TO OPEN ::::: ~!~!~

  15-01-2000 750 367030

  3 + 6 + 7 = 1 (6) = 6.7.8.1.2.3 OPEN 6 PASS

  15-01-2001 750 677216

  6 + 7 + 7 = 2 (0) = 0.1.2.5.6.7 OPEN 5 PASS

  15-01-2002 750 594970

  5 + 9 + 4 = 1 (8) = 8.9.0.3.4.5 OPEN 4 PASS

  15-01-2003 750 406685

  4 + 0 + 6 = 1 (0) = 0.1.2.5.6.7 OPEN 6 PASS

  15-01-2004 750 647006

  6 + 4 + 7 = 1 (7) = 7.8.9.2.3.4 OPEN 2 PASS

  15-01-2005 750 266315

  2 + 6 + 6 = 1 (4) = 4.5.6.9.0.1 OPEN 4 PASS

  16-01-2006 750 486101

  4 + 8 + 6 = 1 (8) = 8.9.0.3.4.5 OPEN 8 PASS

  15-01-2007 750 829275

  8 + 2 + 9 = 1 (9) = 9.0.1.4.5.6 OPEN 0 PASS

  15-01-2008 750 004596

  0 + 0 + 4 = (4) = 4.5.6.9.0.1 OPEN ? FAIL

  15-01-2009 750 249717

  2 + 4 + 9 = 1 (5) = 5.6.7.0.1.2 OPEN 7 PASS

  15-01-2010 750 733918

  7 + 3 + 3 = 1 (3) = 3.4.5.8.9.0 OPEN ? PASS YA FAIL

  15-01-2011 OPEN 0.3.4.5.8.9

  15-01-2011 ~::~ OPEN 3.4.8.9 ~::~

  15-01-2011 ~::~ OPEN 3.4.8.9 ~::~

  NOMAN BHUTTA
  WWW.PRIZEBONDPAKISTANI.BLOGSPOT.COM

  ReplyDelete
 23. salamzz

  open
  11111111111111
  333333333333333333
  5555555555555555555
  666666666666666666666  sajid

  ReplyDelete
 24. close

  0000000000000000000000
  33333333333333333333333333
  555555555555555555555555555
  77777777777777777777777777777

  sajid

  ReplyDelete
 25. center

  1111111111111111111111
  22222222222222222222222
  666666666666666666666666666
  888888888888888888888888888888

  ReplyDelete
 26. OPEN MULTIPLY CODE .17.=BAND

  7*17=….119.BAND .OPEN.73
  7*17=….119.BAND OPEN.39
  3*17=…. 51 .BAND OPEN.73
  7*17=….119.BAND OPEN.48
  4*17=…..68 .BAND OPEN.34
  3*17=…. 51 .BAND OPEN.38
  3*17=…. 51 .BAND OPEN.23
  2*17=…. 34 .BAND OPEN.85
  8*17=….136.BAND OPEN.46
  4*17=…..68 .BAND OPEN.12
  1* 17=…..17 .BAND OPEN.21
  2*17=……34.BAND OPEN.89
  8*17=…..136.BAND OPEN.45
  4*17=…....68 .BAND OPEN.30
  3*17=…....51 .BAND OPEN.78
  7*17=…...119.BAND OPEN.21
  2*17=…....34 .BAND OPEN.81
  8*17=…..136.BAND OPEN.98
  9*17=…..153.BAND OPEN.06
  0*17=…....17.BAND OPEN.31
  3*17=..…..51.BAND OPEN.39
  3*17=..…..51.BAND OPEN.86
  8*17=…..136.BAND OPEN.40
  4*17=…….68.BAND OPEN.01
  0*17=……..17.BAND OPEN.??

  OPEN BAND BAND ….11111111…777777.

  sunny

  ReplyDelete
 27. OPEN KA ROUT
  KARNA YEH K JAB B BOND.#.750.MIEN OPEN ORE LAST FIGURE EK JIESA AA JAEAY TU CLOSE FIGURE SY EK FIGURE BARRHA LO ORE BARRAHEY HOVEY FIGURE KA HOME LAY LO ORE BARRHAYA HOWA FIGURE NAHI LIENA US KA HOME LIENA HI ORE CLOSE FIGURE KA HOME YEH 3 FIGURE NEXT BOND.#.750.MIEN OPEN HOON GY

  YEAR .2001.-.677216...CLOSE...7.EK ZAIDA 8. KA HOME 3.CLOSE KA HOME 2...NEXT 750 OPEN-7-3-2.OPEN PASS---78.

  YEAR .2003.-.849918...CLOSE...4.EK ZAIDA 5. KA HOME 0.CLOSE KA HOME 9...NEXT 750 OPEN-4-0-9.OPEN PASS---07

  YEAR .2004.-.647006...CLOSE...4.EK ZAIDA 5. KA HOME 0.CLOSE KA HOME 9...NEXT 750 OPEN-4-0-9.OPEN PASS---43.

  YEAR .2005.-.966519...CLOSE...6.EK ZAIDA 7. KA HOME 2.CLOSE KA HOME 1...NEXT 750 OPEN-6-2-1.OPEN PASS---65.

  YEAR .2009.-.414564...CLOSE...1.EK ZAIDA 2. KA HOME 7.CLOSE KA HOME 6...NEXT 750 OPEN-1-7-6.OPEN PASS---73.

  YEAR .2010.-.453884...CLOSE...5.EK ZAIDA 6. KA HOME 1.CLOSE KA HOME 0...NEXT 750 OPEN-5-1-0.OPEN PASS---06.

  YEAR .2010.-.063600...CLOSE...6.EK ZAIDA 7. KA HOME 2.CLOSE KA HOME 1...NEXT 750 OPEN-6-2-1.OPEN PASS-/-FAIL

  ReplyDelete
 28. QUETTA BOND#. 750 . TO. 750

  OPEN FIGURE

  786880 =CLOSE .8 . 4RTH -8 . 5TH - 8 HOME 3 = 3.8 OPEN . 8. PASS AKRA 86.

  867220 =CLOSE .6. 4RTH -2 . 5TH - 2 HOME 7 = 2.6.7 OPEN .6. PASS AKRA 65.

  655937 =CLOSE . 5 . 4RTH - 9 . 5TH - 3 HOMR 4.8= 3.4.5.8.9 OPEN . 4. PASS AKRA 48.

  486101 =CLOSE 8 4RTH -1 . 5TH -0 HOME 5.6= 0.1.5.6.8 OPEN .0. PASS AKRA 00.

  004596 =CLOSE . 0 . 4RTH -5 . 5TH- 9 HOME .4= 0.4.5.9 OPEN . 4. PASS AKRA.45.

  453884 =CLOSE . 5. 4RTH - 8 . 5TH . 8 HOME. 3 = 3.5.8 OPEN ??????

  OPEN 3.5.8.6

  sunny

  ReplyDelete
 29. Best Link For 750 Quetta.

  0 . 1 . 4 .3

  Center 0.3..5.6

  F/S : 04 . 40 . 30 . 46 . 81 . 82 . 45 .85
  46 .

  forth 1 ..6..5..0

  KING BABA

  ReplyDelete
 30. AQLO SHAOOR ILMO HUNAR
  MOHTAJ HEIN TAQDEER K

  JAISA GUMAAN KARO GAY
  WAISA NASEEB HO GA


  40000 Multan draw single gutka 9

  200 Hyderabad draw single gutka 9

  15000 Peshawar draw single gutka 11

  750 Quetta draw gutka ? ?


  Visit Lodhi home page of

  our site lodhimagic

  for 750 Quetta draw gutka Routs.


  Lodhi
  lodhimagic

  ReplyDelete
 31. ***Lodhimagic***

  ***Magical Current Open***

  ***By Lodhi***


  !. Centre And centre k home se 1 kam
  2. Centre + 5th ka mufrid
  3. Close + 4th ka mufrid and home
  4. 4cast ka mufrid

  2010 ki current open ki kamyab routine jo
  22 draws k baad break hui. ab new hints k sath
  updated he.lets wait for result.


  702953=2 6 7 9 4 9 next 73
  733918=3 7 4 3 8 4 next 39
  399077=9 3 7 9 4 3 next 73
  739342=9 3 4 6 1 4 next 48
  489084=9 3 8 8 3 3 next 34
  349928=9 3 2 4 9 7 next 38
  388627=8 2 1 4 9 7 next 23
  236824=6 0 8 2 7 1 next 85
  858251=8 2 4 7 2 5 next 46
  462486=2 6 1 1 6 7 next 12
  123552=3 7 8 7 2 2 next 21
  218251=8 0 4 3 8 4 next 89
  896902=6 0 6 9 4 5 next 45
  453884=3 7 2 4 9 2 next 30
  303508=3 7 3 5 0 2 next 78
  782034=2 6 5 8 3 8 next 21
  216626=6 0 8 7 2 6 next 81
  819421=9 3 2 5 0 4 next 98
  986589=6 0 5 4 9 1 next 06
  063600=3 7 3 3 8 6 next 31
  319715=9 3 1 8 3 2 next 39
  397799=7 1 7 7 2 8 next 86
  864157=4 8 9 7 2 1 next 40
  402087=2 6 1 0 5 6 next 01
  018847=8 4 3 9 4 8 next ??

  Now open

  3 4 8 9

  3 4 8 9

  3 4 8 9

  3 4 8 9

  Lodhi
  0346-5921925
  lodhimagic

  ReplyDelete
 32. 1st / 2nd

  >-------------------------9871-------------------------< >--------------------------9876-------------------------<
  >-------------------------4321----------------------< 6624 >----------------------4326-------------------------<
  >-------------------------7179--- ----------------------< Chap >--------------------------4771-------------------------< M AMMEN

  ReplyDelete
 33. quetta 750 to 750

  • open figure

  786880 =close 8 forth 8 fifth 8 home 3 = 3.8 open 8 pass

  867220 =close 6 forth 2 fifth 2 home 7 = 2.6.7 open 6 pass

  655937 =close 5 forth 9 fifth 3 home 4.8= 3.4.5.8.9 open 4 pass

  486101 =close 8 forth 1 fifth 0 home 5.6= 0.1.5.6.8 open 0 pass

  004596 =close 0 forth 5 fifth 9 home 0.4= 0.4.5.9 open 4 pass

  453884 =close 5 forth 8 fifth 8 home 3 = 3.5.8 open ??????

  open 3.5.8

  Fav 5 . 8

  M.Nawaz 03336008267

  ReplyDelete
 34. MUHAMMAD AKMAL HAFZABADIJanuary 13, 2011 at 3:21 AM

  *******ALLAH BADSHAH*****

  PRIZE BOND750 QUETTA******
  ************************
  FIRST OPEN..........8,,,,,,,,,,,,,1..................4...........9.....
  AKRA CURRENT LINK 11111111111111144444444
  111111111111111888888888888888
  .F (18)(19)(41)(14)(81)(73)

  (31)(13)
  CENTRE..........4444444444444444
  *********
  SECOND.14-84-72-34-43-04-40-06-60
  SECOND...144-7244-3443-4334 -6577********

  +++++++++++++++++

  MUHAMMAD AKMAL HAFZABADI
  ______________________________________
  ______________________________________
  _____________________________________
  03007526559

  ReplyDelete
 35. Final Game for Quetta 15 Jan 2011 Bond Rs. 750/-

  Open: 1-4-5-6
  Close: 2-3-6-7
  Center:1-5-6-8
  Forth: 0-1-4-5

  Golden Axe
  323-4859852

  ReplyDelete
 36. salaam 2 all brothers
  final final final
  open 2.3.5.8
  close 5.6.0.1
  center 1.4.7.9
  4th 1.3.7.8

  APPP KA APNA BHI

  MUNA BHI

  ReplyDelete
 37. a-o-a
  comaty akkron say 01 uthany walon ko mubarak


  dear friends
  inshala first aur second zororr aaya ga ....................


  96-69-87-78-13-10
  85-68-76-67-89-98
  27-72-42-24-31-30
  49-38-83-74-61-14

  open --------- 9-8-3-5

  close --------0-2-5-9


  center --------- 1-6-9-3

  4th ------------ 1-3-7-9


  UJALA NOOR

  ReplyDelete
 38. commaty akkras for 2011

  00.01.05.08
  11.16.17.18.19
  20.21.22.23.24.25.26.29
  30.31.33.35.3738
  40.44.45.47.49
  51.53.54.55
  61.62.66.69
  70.71.74.75
  80.82,84,88,89
  90.91.92.95.96

  take care
  allah hafiz

  ujala noor
  January 2, 2011 7:01 PM

  ReplyDelete
 39. qlandar shah ka salam

  queta k liya final game

  open 1-3-7-9

  close 5-0-6-7

  center 1-2-6-5
  forth 1-3-6-0

  best akkra
  10.11.16.15
  30.34.35.36
  60.66.65.61
  50.55.56.51

  hum nay apni pori koshish ki agay allah ki marzi

  alah nighaban

  QALANDAR SHAH

  ReplyDelete
 40. queta 3,5 ,8 k bagar akkray ply kr k dikhaey

  kazam pasha

  ReplyDelete
 41. RS 750 QTA
  GAME FOR

  F&S

  11..34..40..62..90..30..80..46..60..96..36..86..10…12..21..65..26..85..56

  CENTER ….8..9..3..1

  4TH FIGAER….0..5..6..7

  MUZAFAR MP

  ReplyDelete
 42. asslam-o-alakum

  dear admin friends
  vsiters

  kee figer

  0>>>>1>>>>3>>>>>>5>>>>6


  akkray

  23.34.86.93.21.23.3.02.53.47.12.08.45.75.93


  cenetr 1-3-4-6

  comaty Ring

  627.621.822.301.743.732.683.632.647
  934.636.783.574.438.793.634.159.109
  609.623.893.853.851

  yours

  Raheem Shah

  ReplyDelete
 43. A-O-A

  0 K BAD STRONG OPEN FIGERS

  1-3-5-7

  SO 1-3-5-7 K BAGAIR AKKRA NAMUKAMAL

  RELATION
  0-3-1-9

  APKA BHI

  SULTAN BAJWA

  ReplyDelete
 44. quita to quita 750

  open

  quita k 4th fgr main +4 & home

  example.

  7868.....8+4=3/8

  8672.....2+4=6/1

  6559.....9+4=4/9 <=======

  4861.....1+4=5/0

  0045.....5+4=9/4

  now

  4538.....8+4=3/8

  acording to this rutien

  open only 33333.88888


  SULTAN BAJWA

  ReplyDelete
 45. Relation 750 Quetta to Quetta
  ======
  broker ko jama karo hasil aur home next relation

  786880=37 home 28 next 86 open 8 pass
  867220=25 home 07 next 65 close 5 pass
  655937=35 home 80 next 48 close 8 pass
  486101=20 home 75 next 00 open/close pass
  004596=24 home 79 next 45 open 4 pass
  453884=32 home 87 next ?????????????

  Acording to this relation 3278?


  SULTAN BAJWA

  ReplyDelete
 46. [1]750 4th draw kaay 5th figuer saay 2 figuer zeuada and home.clos for 750 first draw.
  [2] 15.000 4th draw full broker bund clos in 750 first draw.

  2000=750 4th draw 548378.789234.
  2000=15.000=956029
  baqi figuers.3478 next yeare 750 first draw 67 clos 7 pass.

  other you see byself.

  now 2010=750 4th draw was 063600=012567.
  2010=15000.986589=0127 clos for 750 first draw.

  clos = 0--1--2--7.
  clos = 0--1--2--7.
  clos = 0--1--2--7.
  clos = 0--1--2--7.
  clos = 0--1--2--7.
  clos = 0--1--2--7.
  clos = 0--1--2--7.

  SULTAN BAJWA

  ReplyDelete
 47. KHALID KHAN; KARACHIJanuary 13, 2011 at 6:53 PM

  Dosto ko Salam,
  Quetta: 15-1-2011:
  Open/close, 3,4,8,9,
  Akra: 43, 44, 48, 49.
  Tissra/chotha: 0156

  Sab ka kheyal rakhna hay,.

  KALID KHAN;
  KARACHI:

  ReplyDelete
 48. open kali

  close juft

  center kali

  4th kali

  BABAU

  ReplyDelete
 49. ¤.¸.•’´» !~;;~! ( _ 7 8 6 _ ) !~;;~! «`’•.¸.¤

  ¤.¸.•’´» ~;;~ ASLAM-O-ALAIKOM ~;;~ «`’•.¸.¤

  !!~;;~!! 15 - 01 - 2011 RS 750 QUETTA !!~;;~!!

  DEAR TAHHIR ISHAQUE MALKANA SAHIB
  DEAR LODHI + ZEEE SAHIB
  DEAR NAEEM ZAHID SAHIB
  DEAR M.NAWAZ SAHIB
  DEAR JAN JEE SAHIB
  DEAR SHANI1982 SAHIB
  DEAR LAWISH-808 SAHIB
  DEAR TARIQ307 SAHIB
  DEAR SULMAN SAHIB
  DEAR UMER AHMED SAHIB
  DEAR A.....A.....A SAHIB
  DEAR AKRAM KHOKHAR SAHIB
  DEAR MAYO KHAN SAHIB
  DEAR BOLY TU MAMON SAHIB
  DEAR AAQIB SAHIB
  DEAR NAEEM WASEER SAHIB
  DEAR BLUE MOON SAHIB
  DEAR ATTU RANA SAHIB
  DEAR M.G ASGHAR SAHIB
  DEAR AFZAL BUTT SAHIB
  DEAR GHULAM HUSSAIN SAHIB
  DEAR MADNI BHUTTA SAHIB
  DEAR FAZAL KHAN SAHIB
  DEAR AZAM KING SAHIB

  ¤.¸.•’´» 819 X 11 = 9009 >> OPEN >> 9 «`’•.¸.¤

  ¤.¸.•’´» 986 X 11 = 10846 >> AKRA >> 06 «`’•.¸.¤

  ¤.¸.•’´» 063 X 11 = 693 >> OPEN >> 3 «`’•.¸.¤

  ¤.¸.•’´» 319 X 11 = 3509 >> AKRA >> 39 «`’•.¸.¤

  ¤.¸.•’´» 397 X 11 = 4367 >> CLOSE >> 6 «`’•.¸.¤

  ¤.¸.•’´» 864 X 11 = 9504 >> AKRA >> 40 «`’•.¸.¤

  ¤.¸.•’´» 402 X 11 = 4422 >> 2ND >> 24 «`’•.¸.¤

  ¤.¸.•’´» 018 X 11 = 198 >> ????? >> ? «`’•.¸.¤

  NOW NOW NOW NOW NOW NOW NOW NOW NOW

  OPEN > CLOSE > 1...8...9

  NOW NOW NOW NOW NOW NOW NOW NOW NOW

  NOMAN BHUTTA
  WWW.PRIZEBONDPAKISTANI.BLOGSPOT.COM

  ReplyDelete
 50. **************** INSHA ALLAH *******************

  final game

  open 3-------7--------9

  akray

  31---32---34

  37---38---71

  78---83---92

  -----98-----

  center 4-----------8

  4th figure 4------------8

  ALLAH knows better

  wish u good luck

  well wisher

  SHAH BABA

  03336703237

  03458885037

  ReplyDelete
 51. ¤.¸.•’´» !~;;~! ( _ 7 8 6 _ ) !~;;~! «`’•.¸.¤

  ¤.¸.•’´» ~;;~ ASLAM-O-ALAIKOM ~;;~ «`’•.¸.¤

  !!~;;~!! 15 - 01 - 2011 RS 750 QUETTA !!~;;~!!

  DEAR MALKANA SAHIB
  DEAR LODHI + ZEEE SAHIB
  DEAR NAEEM ZAHID SAHIB
  DEAR M.NAWAZ SAHIB
  DEAR JAN JEE SAHIB
  DEAR SHANI1982 SAHIB
  DEAR LAWISH-808 SAHIB
  DEAR TARIQ307 SAHIB
  DEAR A...A...A SAHIB
  DEAR AKRAM KHOKHAR SAHIB
  DEAR BOLY TU MAMON SAHIB
  DEAR AAQIB SAHIB
  DEAR NAEEM WASEER SAHIB
  DEAR ATTU RANA SAHIB
  DEAR M.G ASGHAR SAHIB
  DEAR AFZAL BUTT SAHIB
  DEAR FAZAL KHAN SAHIB
  DEAR AZAM KING OF OPEN SAHIB
  DEAR Malik Mukhtiar Awan SAHIB


  31 X 31 = 403 > 40.43.95.93.34.35.30.39 \\ GUTKA 12 AKRA 39

  39 X 93 = 362 > 36.32.86.82.26.23.76.73 \\ GUTKA 09 AKRA 86

  86 X 68 = 584 > 58.54.08.04.48.45.43.40 \\ GUTKA 09 AKRA 40

  40 X ?4 = 160 > 16.13.66.63.01.06.51.56 \\ GUTKA 11 AKRA 01

  18 X 88 = 158 > 15.18.65.68.85.81.35.31 \\ GUTKA ?? AKRA ??


  GUTKA ?? AKRA ?? .. GUTKA ?? AKRA ??

  NOW NOW NOW NOW NOW NOW NOW NOW NOW

  AKRA 15..18..65..68..85..81..35..31 AKRA

  NOW NOW NOW NOW NOW NOW NOW NOW NOW

  NOMAN BHUTTA
  WWW.PRIZEBONDPAKISTANI.BLOGSPOT.COM

  ReplyDelete
 52. a-o-a

  my final game

  f/ 02.03.06.60.20.30

  2nd 04.54.59.48.08.98.57.10
  center 1.3.5.6

  GUNAAM786

  ReplyDelete
 53. 15 - 01 - 2011 - RS 750 - QUETTA
  OPEN - 3.4.5.8.9

  CLOSE - 1.3.4.6.8

  CENTER - 2.3.4.7.8

  4TH - 1.3.6.8.9

  AKRA - 31..33..34..36..38

  AKRA - 41..43..44..46..48

  AKRA - 51..53..54..56..58

  AKRA - 81..83..84..86..88

  AKRA - 91..93..94..96..98

  ~::~ NOMAN BHUTTA ~::~

  WWW.PRIZEBONDPAKISTANI.BLOGSPOT.COM

  ReplyDelete
 54. ¤.¸.•'´(*(*(*( بـــــــــــــــــــســم الله الرحمن الرحــيـــــــــــــــم )*)*)*)`'•.¸.¤
  *~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~~*~*~*~*~*~*~*
  Asslama-U-Aleykum Dear Admin Members All Dear Friends And visitors,
  **************************************************************
  ALLAH - MUHAMMAD- CHAAR YAAR-HAJI KHUWAJA KUTAB FAREED
  HAQ FAREED – YA FAREED
  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ FINAL GAME ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ F 71 ۞ F 97 ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥
  ◄≈►◄≈►Chaand Babu Faisalabad◄≈►◄≈►
  ..................................................................................................
  Draw Number 45 of Bond Rs.750 City Queta Dated 15-01-2011

  "ALLAH RAB-UL-IZZAT " ka " FAZAL-O-KARAM "shaamil-E-haal raha tou
  INSHA ALLAH
  <@> FIRST ▓► 7
  <@> OPEN ▓►7
  <@> SAFA ▓► 7
  <@> Pehla ▓► 1
  *~*~*~*~*~*~*~*(*(*( key Figuers ..7... )*)*)*~*~*~*~*~*~*~*~*
  $$$$$$$$$$$$$$$$$ FIRST ONLY$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ۩۞۩ٌٌ۩۞ F.,. 7.,. ۞۩ٌٌ۩۞۩
  $$$$$$$$$$$$$$$$$ FIRST ONLY$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ۩۞۩ٌٌ۩۞ F.,. 7.,. ۞۩ٌٌ۩۞۩
  $$$$$$$$$$$$$$$$$ FIRST ONLY$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  ۩۞۩ٌٌ۩۞ F.,. 7.,. ۞۩ٌٌ۩۞۩
  71--71--71--71--717--711--71--71--71
  σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ
  ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ Only one close, 1 █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂
  ((!^!^!*^*^* CLOSE UPSET.,..6,..,. *^*^*^!^!^!))
  ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ Only one close, 1 █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂
  ((!^!^!*^*^* CLOSE UPSET.,..6,..,. *^*^*^!^!^!))
  (*(*(* ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ CLOSE {DOOSRA} ~ 1 ~ ۩ ۩ ۩ ۩ ۩ *)*)*)
  *~*~*~*~*~*~*~*(*(*( key Figuers ..1... )*)*)*~*~*~*~*~*~*~*~*
  <><>AAKRA LINK<><>777777777777777
  ۞ ۞ RELATION ۞ ۞ 999999999999999
  ۩ ۩ TALAQ AKRA ۩ ۩ 111111111111111
  inshallah (*(*(*(*( - 0 -9- )*)*)*)*) ma se open ya close ho ga .

  ۩ ۩ ۩ ۩( :( :( :( :█ C E N T E R ► 1-Upset -3-7-:) :) :) :) :)۩ ۩ ۩ ۩
  ©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
  ◄▓► 2nd {{ Seconds}} 38 = 42 = 25 =52= 336 ◄▓►
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  9871==422==9871==422==9871==422==9871422
  SPACIAL GIFT -SSS-07==SSS--07 --SSS--07==
  FIRST U PLAY YOUR OWN GAME
  NOTE:."in numbrs ki serial kay Natiomal Prize Bond kharidain.
  perchi Juha Khelna Qanunan Juram Hay".
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  naseeb apna apna Qasmat say pehlay kuch nahi malta.
  ALLAH SUBHANA TAALLAH BAHTER JANANAY WALA HAY
  Challenge Na Karo Bas Yaad Rakho ((F71))YaAli YaAli YaAli Madad
  ALLAH BOHAT DEGA APKO
  DUM DUM SAKHI LAAAL QALANDAR MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAST
  JHULAAAY LAAAAAAAAL Chaand Babu Faisalabad
  CONTACT NUMBER, no membership only friendship best of luck.
  Remember Me In Your Pray Take care, ^^ ALLAH HAFIZ ^^
  *******************P*A*K*I*S*T*A*N*_*Z*I*N*D*A*B*A*D*********
  ◄≈►◄≈►Chaand Babu Faisalabad◄≈►◄≈►
  ۞۩ٌٌ۩۞۩ٌٌ۩۞۩ٌٌ۩۞۩ٌٌ۩۞۩ٌٌ۩۞ٌٌ۩ٌٌ۩۞۩ٌٌ۩۞۩ٌٌ۩۞۩ٌٌ۩۞۩ٌٌ۩۞۩ٌٌ۩۞ٌ

  ReplyDelete
 55. Draw Bond 750 - City - Quetta - 15-01-2011
  Open:88888888888888888888 Upset 2222222222
  Close:2222222 Upset 888888888..111.4444.666.
  Center:4444.9999.1111.2222
  4th:8888.9999.5555.4444

  Game Select kiro Aur Prize Win Kiro

  App Ka Bhai

  Mehar 2010

  ReplyDelete
 56. 786

  SALAM TO ALL

  GIFT TO ALL

  TALAQ AKRA 0 1 8

  ONLY ONE CINTER 3333333333333333333

  UPSAT 5

  PASS YA FAIL

  <<<<< ALLAH BHTER JANTA HAY >>>>>

  AAP SUB KA BAHI

  RANA NASIR

  ReplyDelete
 57. 786

  SALAM TO ALL

  GIFT TO ALL

  ONLY 2ND GIFTE*** 57 75 25 52 ****
  02 20 70 07 JEE BHER KAY KHALO

  CENTR 3 6 7 8

  LGAO 2ND

  PASS YA FAIL

  <<< ALLAH BHTER JANTA HA >>>

  AAP SUB KA BAHI

  RANA NASIR

  ReplyDelete
 58. 3333333333333333
  55555555555555555555555555

  open


  sajid

  ReplyDelete

About Prize bond Scheme Offer by Govt. Pakistan

Prize Bonds is gold investment and are bearer type of security available in the denominations of Rs.200, Rs.750, Rs.1,500, Rs.7,500, Rs.15,000 and Rs.40,000. These bonds are issued in series. Each series consist of one less than 1,000,000 bonds. No fixed return is paid but prize draws are held on quarterly basis. The draws are held under common draw method and the number of prizes are same for each series. It means that if 50 series of Rs.200 Prize Bond are in circulation. Then on each draw we have 50 winners of 1st prize and 150 winners of 2nd Prize and so on.
Prize Bond’s Scheme is the only lawful source for poor and middle class people investment opportunities to become rich overnight and making their dreams come true Prize bond offers investment options and it is far better then forex investment but this scheme has been ignored awfully, Recently, profit rates on five saving schemes namely Defense Saving Schemes – DSS, Regular Income Certificates – RIC, Behbood Saving Certificates – BSC, Savings Accounts – SA and Special Saving Certificates – SSC have been increased by 8 to 50 basis points but Prize Bond Scheme was not given consideration at all. Tragically, the increase of profit rates on these mentioned schemes will not lessen dues burden of Rs. 150 billion or more on account of Defense Saving Certificates maturing in the near future. Prize Bonds’ Scheme is the only rescuer in this regard, provided and they are like baby formula.The following suggestions are duly implemented. Here is some detail of prizes for you The new increased and revised prizes on each prize bond are described below:

For Rs. 40,000
1st Prize = Rs. 75,000,000 (1 Prize)
2st Prize = Rs. 25,000,000 (3 Prizes)
3rd Prize = Rs. 500,000 (1696 Prizes)

For Rs. 15,000
1st Prize = Rs. 30,000,000 (1 Prize)
2st Prize = Rs. 10,000,000 (3 Prizes)
3rd Prize = Rs. 185,000 (1696 Prizes)

For Rs. 7,500
1st Prize = Rs. 15,000,000 (1 Prize)
2st Prize = Rs. 5,000,000 (3 Prizes)
3rd Prize = Rs. 93,000 (1696 Prizes)

For Rs. 1,500
1st Prize = Rs. 3,000,000 (1 Prize)
2st Prize = Rs. 1,000,000 (3 Prizes)
3rd Prize = Rs. 18,500 (1696 Prizes)

For Rs. 750
1st Prize = Rs. 1,500,000 (1 Prize)
2st Prize = Rs. 500,000 (3 Prizes)
3rd Prize = Rs. 9,300 (1696 Prizes)

For Rs. 200
1st Prize = Rs. 750,000 (1 Prize)
2st Prize = Rs. 250,000 (5 Prizes)
3rd Prize = Rs. 1,250 (2394 Prizes